Lake city players

Covid 19 Maatregelen 2021

LET OP: MOMENTEEL ZIJN ALLE WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN TOT EIND 2021 KOMEN TE VERVALLEN. DE NBB HEEFT BESLOTEN DE JEUGDWEDSTRIJDEN TE LATEN VERVALLEN MET OOG OP START VAN DE NIEUWE SEIZOENSHELFT IN 2022. DE RESTERENDE WEDSTRIJDEN VAN HET DAMES EN HEREN TEAM WORDEN VOORLOPIG VERPLAATST NAAR FICTIEVE DATUM 30 JUNI 2022 TOT ANDERS INGEPLAND. BLIJF GEZOND

Per 1 juli is binnen sporten weer toegestaan.

Er mag binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle taken van sport.

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben.

Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine.

Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen mogen open zijn.

Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Er komen stickers en pijlen op de grond bij de bar en kleedkamers.

Het is de bedoeling dat alleen de deur van de bar naar de kleedkamers de ingang naar de kleedkamers wordt en de deur vanuit de kleedkamergang naar de sporthal alleen gebruikt wordt om vanuit de kleedkamers de zaal te betreden.

Na het sporten moet men dus via de bar weer naar de kleedkamers en na het douchen moet men dan weer via de zaal naar de bar.

Er mogen maximaal 100 personen in de zaal aanwezig zijn.

Als men niet aan het sporten is dient men 1,5m afstand te houden.

DAARNAAST GELDEN NATUURLIJK OOK ONDERSTAANDE REGELS
Voor alles geld: gezond verstand gebruiken staat voorop.

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.

Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar en ouder (uitzondering tijdens het sporten)

Was vaak je handen juist ook voor en na bezoek aan de sportlocatie.

Schud geen handen.

Deel dit bericht