LCP zijn we zelf!

Om onze club draaiende te houden, met louter vrijwilligers, is er voor iedereen het nodige te doen.

Nieuw bij LCP: meer ruimte voor ‘kunnen en willen’!

Centraal voor onze club staan de wedstrijden. Niet om te winnen, maar om mee te doen. Elke vereniging, dus ook wij als LCP, wordt geacht zijn eigen thuiswedstreijden te organiseren. Dat betekent het beschikbaar krijgen van de zaal, en het begeleiden van de wedstrijden door scheidsrechters, en door twee mensen voor het bijhouden van de tijd en de score.

Tot nu toe wees de wedstrijdcommissie aan wie wanneer welke wedstrijd floot. Maar soms leidde dat verplicht scheidsrechteren tot zoveel stress, dat dat een reden was om het lidmaatschap op te zeggen. Je kunt je voorstellen dat haaks staat op de idee van ‘benutten van ieders kwaliteiten’ – overigens een belangrijk punt in het concept van Motion Offense!

Basketball nóg leuker….

Daarom hebben we besloten om via een verenigingsbrede inventarisatie te komen tot een betere verdeling van taken: op basis van voorkeur van onze leden zelf. We hopen dat we het basketballen bij LCP op deze manier voor iedereen nog nét een beetje leuker maken dan het al was!

Schrijven en fluiten: twee van de vele taken…

Hoewel fluiten en schrijven twee taken zijn die bij elke thuiswedstrijd weer op de voorgrond komen , hebben we als vereniging nog meer taken te vervullen. Denk aan

  • redactie Bounce
  • organiseren Jeugdcommissie-activiteiten
  • opleiden van schrijvers
  • opleiden en coachen van scheidsrechters
  • zaalmanagement tijdens thuiswedstrijden
  • sponsorwerving
  • coaching en training – uiteindelijk de kurk waarop onze vereniging drijft
  • webdevelopment
  • bestuursfuncties.

Aan het begin van het seizoen krijgt elk wedstrijd spelend lid de gelegenheid om te aan te geven aan welke taken uit de lijst hierboven hij graag wil bijdragen. De wedstrijdcommissie maakt dan, overwogen en in overleg, een passend takenschema.

Download hier de toelichting over de verbeterde toewijzing van taken en hoe je je voorkeur aangeeft!