Sportiviteit
Respect en Arbitrage

Sportiviteit, Respect en Arbitrage

Voor de de jeugd uit Uitgeest en omstreken vinden we aandacht voor sport in het algemeen en basketball in het bijzonder net zo belangrijk als die andere punten die horen bij een gezond lichaam en een gezonde geestg. Zoals winnen én verliezen, trainen met een lange-termijn doel, en omgaan met regels.

Respect is daarbij een sleutelbegrip. Daarbij gaat het om respect voor zowel je eigen prestatie en als respect voor je tegenstander én de scheidsrechter.

Arbitrage en Respect: twee kanten van één medaille!

Omdat uitingen van Sportiviteit en Respect en omgaan met regels en Scheidsrechters twee kanten van dezelfde medaille zijn, benaderen we deze drie begrippen in samenhang.

In ons beleidsplan Sportiviteit, Respect en Arbitrage beschrijven we hoe we hier invulling aan geven.

Arbitrage: fluiten en gefloten worden.

Scheidsrechters zijn vrijwilligers zonder wie een wedstrijd niet gespeeld kan worden. En we gaan ervan uit dat elke scheids z’n best doet. Daarom vinden we het van belang om de scheids én z’n beslissingen te respecteren en te accepteren.

Omgekeerd zijn we, om onze thuiswedstrijden goed te laten verlopen, als vereniging verplicht om voldoende scheidsrechters in huis te hebben van voldoende kwaliteit. Onze scheidsrechterscommissie houdt daarom de ontwikkeling van het fluiten binnen LCP op peil. Dat gebeurt onder meer door het geven van cursussen, en door coaching en begeleiding-in-het-veld.

Praktijkbegeleiding Arbitrage

De NBB schrijft voor dat clubs m.i.v. seizoen ’14-’15 zelf hun scheidsrechters moeten opleiden. De oude vertrouwde F-cursus komt te vervallen. Onze Scheidsrechterscommissie is inmiddels begonnen met de opleiding ‘praktijkbegeleider arbitrage’. En de eerste interne fluitcursussen hebben we inmiddels tot een succesvol einde gebracht.